Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

OZNAMY

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rovensku, ktoré sa uskutoční v piatok 15.12.2017

o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku s nasledujúcim programom:

 

 

 Otvorenie

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 Schválenie úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

 Schválenie rozpočtu na rok 2018

 Rôzne

Schválenie uznesenia

Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Rehuš

                                                                                                      starosta

 


 
 

Výrub stromovVytlačiť
 

Úradná tabuľa obce Rovensko

 

 

 

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

 

Piatok 1.12.2017

 

Obec Rovensko, zastúpená starostom Ing. Marianom Rehušom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ:  Ivan Brožek, Rovensko 113

Dátum začatia konania:     29.11.2017

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  4 zákona na výrub 2 ks smrek

 

Dotknuté územie :

Rovensko, parc. č. 129/1, 128/1, pri rod. dome č. 113

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    4.12. 2017  - 8.12.2017

 

 

V Rovensku  1.12. 2017


 
 

Návrh rozpočtu Vytlačiť
 


 
 

Výzva a návrh zmluvyVytlačiť
 


 
 

Obecné zastupiteľstvo

15.12.2017

Predajňa bude zatvorená

15.12. a 16.12.2017

Predvianočná kapustnica

16.12.2017 od 13,30

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

Výzva a návrh zmluvy

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Interval zberu a vývozu plastov, skla, KO a papiera v r. 2017

rovnako ako v predchádzajúcom období (posledná streda v mesiaci)

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka