Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo 30.6.2017Vytlačiť
 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rovensku, ktoré sa uskutoční v piatok 30.6.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku s nasledujúcim programom:

 

1.   Otvorenie

2.   Prečítanie zápisnice a kontrola uznesení

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.   Schválenie záverečného účtu obce a tvorba rezervného fondu

5.   Schválenie zmluvy s mestom Senica na vykonávanie pôsobnosti 

      špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

6.   Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1

7.   Schválenie dotácií z obecného rozpočtu

8.   Nová výzva z Programu rozvoja vidieka

9.   Postup udržiavacích prác na budove MŠ

10. Rôzne

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Marian Rehuš

                                                                                                      starosta

 


 
 

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka