Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo 30.6.2017Vytlačiť
 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rovensku, ktoré sa uskutoční v piatok 30.6.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku s nasledujúcim programom:

 

1.   Otvorenie

2.   Prečítanie zápisnice a kontrola uznesení

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.   Schválenie záverečného účtu obce a tvorba rezervného fondu

5.   Schválenie zmluvy s mestom Senica na vykonávanie pôsobnosti 

      špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

6.   Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1

7.   Schválenie dotácií z obecného rozpočtu

8.   Nová výzva z Programu rozvoja vidieka

9.   Postup udržiavacích prác na budove MŠ

10. Rôzne

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Marian Rehuš

                                                                                                      starosta

 


 
 

Klub dôchodcov

21.9.2017

Predaj maku

21.9.2017

Hurá prázdniny

1.7.2017 o 15,00 h

6. ročník literárno-hudobného programu s názvom „Hľadanie zmyslu života“.

12.3. o 15,00 h.

Výber daní a poplatkov

v hotovosti na OÚ v stredu (12,00 - 17,30), štvrtok a piatok (8,00-12,00)

Zájazd do Vysokých Tatier na Hrebienok

18.3.2017

Výbor Klubu Jednoty dôchodcov

21.2.2017 o 16,00 h v KD Rovensko

Výročná členská schôdza Únie žien v Rovensku

3.2.2017 o 18,00 v KD

Divadelná skupina XY z Rovenska, o.z.

Vás pozýva na divadelné predstavenie PAROHY-NEPAROHY do KD v ROvensku dňa 28.1.2017 o 17,00 h. Vstupné 3 e

Interval zberu a vývozu plastov, skla, KO a papiera v r. 2017

rovnako ako v predchádzajúcom období (posledná streda v mesiaci)

Poľovnícke združenie Vinohrady Kunov

3.12.2016 odchyt zajacov

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Zájazd na divadelné predstavenie do Bratislavy

9.12.2016

Príde k nám Mikuláš...

Obecný úrad oznamuje rodičom, že v Rovensku príde Mikuláš do Vašich domácností už v nedeľu 4.12. od 16 h.

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka