Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo v RovenskuVytlačiť
 

obecne zastupitelstvo.jpgNa základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rovensku, ktoré sa uskutoční v štvrtok 16.3.2017

o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku s nasledujúcim programom:

 

 

 

1.   Otvorenie   

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Informácia o príprave udržiavacích prác budovy Materskej školy

4.   Schválenie úveru na financovanie udržiavacích prác budovy MŠ

5.   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

      verejných funkcionárov za rok 2016

6.   Informácia o hospodárení obce k 31.12.2016

7.   Schválenie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie

      ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Rovensko

8.    Informácia o výzvach z Programu rozvoja vidieka a MAS Záhorie

9.    Rôzne

10.   Schválenie uznesenia

11.  Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Marian Rehuš

                                                                                                      starosta

 


 
 

Obecné zastupiteľstvo

15.12.2017

Predajňa bude zatvorená

15.12. a 16.12.2017

Predvianočná kapustnica

16.12.2017 od 13,30

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

Výzva a návrh zmluvy

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Interval zberu a vývozu plastov, skla, KO a papiera v r. 2017

rovnako ako v predchádzajúcom období (posledná streda v mesiaci)

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka