Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Rovensko

Upútavky na oznamy

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

Vedúca predajne Jednota oznamuje občanom, že od 17.8.2018 do 29.8.2018 bude predajňa ZATVORENÁ.
 
viac...


 

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpg

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!
 
TRIEDENIE ODPADU:
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou druhotných surovín,  šetrí prírodné zdroje a energiu.
Sp ...viac...


 

Hradné slávnosti

Hrad Branč v nedeľu, 8. júla, o 14.00 hod. otvorí svoju bránu všetkým deťom, ktoré si chcú zasúťažiť s Jankom a Marienkou o odmeny a ochutnať dobroty z medovníkovej chalúpky. Pripravený je pestrý, záb ...viac...


 

Výberové konanie - vedúci/vedúca školskej jedálne v MŠ v Rovensku

Obec Rovensko, 905 01 Rovensko 146 vyhlasuje v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúca/vedúci školskej jedálne s nástupom od 15.08.2018
 
K ...viac...


 

Výberové konanie - riaditeľka MŠ v Rovensku

Obec Rovensko
Obecný úrad Rovensko 146, 905 01 Rovensko
Zastúpená starostom Ing. Marianom Rehušom, starostom obce
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
V zmysle § 4 ods. ...viac...


 

Rekonštrukcia cesty od s. č. 72 po s. č. 99

Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka 11. júna sa začnú v našej obci práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie od rod. domu č. 72 po rod. dom č. 99. Práce bude vykonávať stavebná firma Cesty ...viac...


 

Súťaž vo varení gulášu

kuchar - gulaš.jpg

 
6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU
 
 
 
Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko
Termín konania: 23.6.2018
Miesto konania: ihrisko TJ
Čas kona ...viac...


 

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

Technické služby Senica oznamujú občanom,
že
 
v dňoch 17. mája – 21. mája 2018
/piatok - pondelok/
 
bude pred predajňou Jednota pristavený kontajner na zber ...viac...


 

POZOR - ZMENA

pozor zmena.jpeg

Vývoz nebezpečného odpadu v termíne 3.5.-7.5. je z technických príčin ZRUŠENÝ.
Nový termín oznámime.
viac...


 

Klub dôchodcov

Výbor Klubu dôchodcov v Rovensku pozýva svojich členov na riadnu mesačnú schôdzu  ktorá sa uskutoční dňa 19. apríla  2018  /vo štvrtok/ o 16,00 h. v kultúrnom dome.
viac...


 

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

zápis do MŠ obrázok.jpeg

Obec Rovensko ako zriaďovateľ MŠ v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
Zápis detí do MŠ  bude prebie ...viac...


 

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

VÝBER         DANÍ
 
v hotovosti na Obecnom úrade
 
POČAS CELÉHO MESIACA APRÍLA
 
 
 
STREDA       :  07.00  - 17.00
 
SOBOTA      ...viac...


 

Dobrovoľná vojenská príprava

Záujemcovia  o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa môžu obrátiť na nižšie uvedenú adresu do 27.4.2018:
 
Regrutačná skupina Trnava
Jána Bottu 4
91701 Trnava
0960/395700< ...viac...


 

Nebezpečný odpad - kontajner - VÝVOZ ZRUŠENÝ - NOVÝ TERMÍN VČAS OZNÁMIME

Vývoz ZRUŠENÝ - nový termín včas oznámime.
Technické služby Senica oznamujú občanom,
že
 
v dňoch 3. mája – 7. mája 2018
/štvrtok - pondelok/
 
bude pr ...viac...


 

Zápis do školy

19.4.2018 od 14,00-18,00 h.Základná škola Komenského Senica
viac...


 

Klub dôchodcov

Jednota dôchodcov v Rovensku pozýva svojich členov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 22.3.2018 o 16,00 h v KD. Zároveň pozývame aj ostatných dôchodcov - radi  Vás uvítame medzi nami ...viac...


 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zápis diet'at'a na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 /štvrtok / v čase od 14.00 do 18.00 hodiny (viac v prílohe).
viac...


 

Výročná členská schôdza - ZO Únia žien

obrýázok unia.jpeg

Výbor ZO Únie žien v Rovensku pozýva členky organizácie na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 2. 3. v kultúrnom dome so začiatkom o 18 hod. Súčasťou schôdze bude úhrada členského prí ...viac...


 

Predaj sadbových zemiakov a i.

V štvrtok 1.3.  o 9,00 h. príde do našej obce predajca sadbových zemiakov z Českomoravskej vrchoviny firma OVO-SADBA. V ponuke budú kvalitné certifikované sadbové zemiaky, konzumné zemiaky, hnojivá NP ...viac...


 

NEPLATNÉ POTVRDENIA O KONTROLE KOMÍNA - UPOZORNENIE

kominar.jpg

Upozorňujeme občanov, že vyskytli prípady falošných kominárov, ktorí vydávajú doklady o kontrole komínov bez potrebných náležitostí. Vzor potvrdenia o kontrole komína je vyvesený na informačnej tabuli ...viac...


 

Materská škola - stretnutie k zápisu

skolka_vola.jpg

Obecný úrad pozýva rodičov detí v predškolskom veku na stretnutie k zápisu detí do materskej školy v Rovensku , kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie k jestvujúcemu stavu a ukončeniu rekonštrukčn ...viac...


 

Zmena vývozu komunálneho odpadu z pondelka na sobotu 24.2.2018

popolnica.jpg

Technické služby oznamujú občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa presúva z pondelka 26.2.2018 na sobotu 24.2.2018 o 6,00 h.
viac...


 

Výbor TJ Rovensko - prijímateľ 2 % z dane z príjmov (súbor na stiahnutie)

lopta.jpg

Výbor TJ Rovensko oznamuje priaznivcom futbalu, že aj tento rok je prijímateľom 2 % z dane z príjmov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť náš športový klub.
viac...


 

Výročná členská schôdza - PD Senica

Poľnohospodárske družstvo Senica pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23.2.2018 o 10,00 h v KD v Senici. Spoj bude zabezpečený s odchodom o 9,10 h. 
viac...


 

Výročná schôdza - Jednota dôchodcov - ZMENA TERMÍNU NA ŠTVRTOK 22.2.

Výbor Jednoty dôchodcov v Rovensku pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok  22.2.2018 o 16,00 h. v KD.
viac...


 

Pochovávanie basy

Basa-2018 (1).jpg

Pochovávanie basy - 10.2.2018 od 19,00 h v KD v Rovensku, hrá hudobná skupina PROXIMA, vstupné 3e
viac...


 

Detský karneval

šašo.jpg

sa uskutoční 27.1.2018  o 14,30 v KD v Rovensku.  Pripravená bude tombola, občerstvenie a hudba. Vstupné 1 e (masky zdarma). 
viac...


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia

Návrh

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

od 17.8.2018 do 29.08.2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rovensko pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

439 obyvateľov

XXIV. ročník - Prehliadka dychových hudieb

KD Hradište pod Vrátnom dňa 19.8.2018 od 15,00 h.

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovensku podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 29.7.2018                             č. 21/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovensku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

Hodové slávnosti v obci Podbranč

Hodová zábava (sobotu, 25.8.2018 od 18,00 h.), Evanjelické služby Božie (26.8.2018 o 10,30 h.), Hodové slávnosti (26.8.2018 od 14,00 h.)

Obecné zastupiteľstvo

29.7.2018 o 10,00 h.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovensko zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 8. 2018

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Obecné zastupiteľstvo

29.6.2018 o 19,00 h. v zasadačke OÚ Rovensko

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Verejná obchodná súťaž

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka