Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Rovensko

Upútavky na oznamy

25. ročník - Prehliadka dychových hudieb

hradistanka2019.jpg

25.8.2019 - Prehliadka dychových hudieb - KD Hradište pod Vrátnom - 25. ročník
15,00 Sprievod obcou
15,30 Program v areáli KD
Vstupné: 4 e
viac...


 

Dostihový deň v Senici

dostihny.jpg

Poľnohospodárske družstvo Senica v spolupráci s Mestom Senica Vás pozýva na tradičný "DOSTIHOVÝ DEŇ v Senici" ktorý sa uskutoční v NEDEĽU 25.8.2019 na DOSTIHOVEJ DRÁHE V MESTSKEJ ČASTI Čáčov so začiat ...viac...


 

ROZVOZ KOMPOSTÉROV

Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.6.2019 v čase od 8,00 h do 10,00 h  sa uskutoční rozvoz kompostérov do domácností. 
viac...


 

7. ročník súťaže vo varení gulášu 22.6.2019

gulas.jpg

Obec Rovensko a TJ Rovensko oznamujú občanom, že v sobotu 22.6.2019 sa uskutoční na futbalovom ihrisku 7. ročník súťaže vo varení gulášu. Začiatok varenia je o 13,30 h. a vyhodnotenie súťaže je od 17, ...viac...


 

Opekačka dôchodcov

opekačka.jpg

Výbor Jednoty dôchodcov v Rovensku pozýva svojich členov na opekačku na futbalové ihrisko dňa 13. júna 2019. Začiatok bude o 16,00 h. Stačí si priniesť dobrú náladu, občerstvenie je zabezpečené.
viac...


 

Oznámenie o povinnom čipovaní a vakcinácii psov proti besnote

278599_ockovanie_psov.jpg

(v texte je chyba - očkovanie bude 15.6.2019)
V sobotu 15.6.2019 v čase od 9,00 do 11,00 h.  - čipovanie a očkovanie psov (pred Obecným úradom Rovensko)
viac...


 

Kosenie cintorínov

kosenie.jpg

Oznamujeme občanom, že od 4.6.2019 sa začnú kosiť cintoríny. 
viac...


 

Súťažno-športové popoludnie - DEŇ DETÍ

sima.jpg

Obecný úrad v spolupráci s MŠ  pozýva 1.6.2019 o 14,00 h.  všetky deti,  ale aj dospelých na súťažne - športové popoludnie na futbalové ihrisko.
 
Súťažiť sa bude v rôznych disciplínach ...viac...


 

7. ročník súťaže vo varení gulášu

Guláš plagát 7.jpg


 
7.ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU
Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko
Termín konania: 22.6.2019
Miesto konania: ihrisko TJ
Čas konania: 13,30 – 18,00 h ...viac...


 

Volebné výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu konané dňa 25.5.2019 v obci Rovensko

volby_do_europskeho_parlamentu_2019_w2-1024x447.jpg

Vo volebnom okrsku v obci ROVENSKO  boli zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 355
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 139
Počet voličov ...viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

odstávka eletkriny.jpg

24.6.2019
V čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.:
ROVENSKO č. 24/2, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ...viac...


 

DEŇ MATIEK

den matiek.jpg

Obecný úrad pozýva
matky a ženy na posedenie, ktoré sa bude konať pri príležitosti
 
Dňa matiek
 
dňa 12.5.2019 o 15,00 hod.           
                       ...viac...


 

Kompostovanie v kompostéroch - školenie občanov

navrh pozvanky 2019_BM.jpg

Našej obci boli doručené 900 litrové kompostéry z úspešného projektu v rámci Mikroregiónu Branč - združenie obcí, "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MR Branč ...viac...


 

Kontajner na nebezpečný odpad

nebezpecny-odpad.jpg

Technické služby Senica oznamujú občanom, že
 
v dňoch 9. mája – 13. mája 2019
/štvrtok - pondelok/
 
bude pred predajňou Jednota pristavený kontajner na zber nebezp ...viac...


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

poižiar.jpg

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SENICI
oddelenie požiarnej prevencie
Priemyselná 282/22, 905 01 Senica
Telefón Fax E-mail Internet IČO
+421/961 15 6702 ...viac...


 

Zápis detí do MŠ v Rovensku pre školský rok 2019/2020

zápis obrázok.jpg

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2019/2020.
Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej š ...viac...


 

Motivačný plagát - triedenie odpadu

Trieďme odpad - má to zmysel. 
https://envipak.sk/media/ENVI-19021_Motivacny_plagat_A3_w.pdf
Ak správne triedime - svet je krajší. 
viac...


 

Volebné výsledky z voľby prezidenta SR v obci Rovensko dňa 30.3.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ...........350
Počet voličov,  ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .........214
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.........................214< ...viac...


 

Literárno - umelecký program SVEDOMIE - VNÚTORNÝ HLAS V NÁS

plgat knihy 2019.jpg


V programe vystúpia aj žiaci ZUŠ Senica pod vedením svojich pedagógov.
viac...


 

Prísny zákaz vývozu konárov, trávy, buriny a iného odpadu

orezane-konare.jpg

Starosta obce upozorňuje na prísny zákaz vývozu konárov, trávy, buriny a iného odpadu na priestranstvo za poľnohospodárskym družstvom, ktoré bolo vyhradené iba na vývoz konárov za účelom ich drvenia. ...viac...


 

Výročná členská schôdza

jd.jpg

Výbor JD v Rovensku
oznamuje svojim členom, že vo štvrtok 21.3.2019 o 16,00 h. sa bude konať výročná členská schôdza na obvyklom mieste.
 
viac...


 

Schôdza valného zhromaždenia

Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA LESNÉ DRUŽSTVO HÁJIČEK pozýva svojich členov na schôdzu valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Rovensku dňa 17.3.2019 o 14,00 h. Prezentácia prebehn ...viac...


 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

deti do školy.jpg

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v Senici dňa 11.4.2019 vo štvrtok v čase od 14,00 do 18,00 hodiny.  Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. 
 
viac...


 

Usmernenie k registrácii chovov hospodárskych zvierat a chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

images.jpg

Otázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s jednou
ošípanou na domácu spotrebu.
1. Ako odhlási chovateľ zviera z „D“ farmy (chovu)?
Zviera sa už neodhlasuje. Farma „D“ funguje n ...viac...


 

Upozornenie na možnosť využívania mobilnej aplikácie - Oznamy obce z webstránky  priamo do mobilného telefónu

obrázok.jpg

Vážení občania,
na webstránke obce (www.rovensko.sk), v pravom dolnom rohu sa nachádza mobilná aplikácia. Po rozkliknutí je k dispozícii postup k aktivácii. Obecné oznamy Vám tak budú aktuálne ...viac...


 

Koeficient vytriedenia KO za r. 2018

Obec Rovensko v zmysle § 4, ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...viac...


 

Výročná členská schôdza

pd logo.png

Poľnohospodárske družstvo Senica pozýva svojich členov
na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 28. februára 2019 o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Senici.
 
...viac...


 

Výbor JD v Rovensku

logo JD.jpg

Výbor JD v Rovensku oznamuje svojim členom, že riadna mesačná schôdza sa uskutoční 21.2.2019 (vo štvrtok) o 16,00 h. na obvyklom mieste. Prineste si so sebou peniaze na zaplatenie členských príspevkov ...viac...


 

Emailová adresa:

filkova@rovensko.sk

Súťažno-športové popoludnie - DEŇ DETÍ

1.6.2019 od 14,00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

11.6.2019 od 06,00 do 20,00 h.

Obecné zastupiteľstvo

13.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie

Detské ihrisko v obci Rovensko

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Rovensko

                                   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV                       pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)                                          ................................Rovensko........................   Obec - Mesto - Mestská časť1) ...........Rovensko...................

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

24.6.2019 od 9-12 (pozrite konkrétne súpisné číslo alebo parcelu)

Obecné zastupiteľstvo

28.9.2018 o 18,00 h.

Kompostovanie v kompostéroch - školenie občanov

13.5.2019 (pondelok) o 16,00 h. v KD Rovensko

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia

Návrh

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rovensko pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

439 obyvateľov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 23.4.2019 do odvolania

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovensku podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením č. 21/2018 zo dňa 29.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovensku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Obecné zastupiteľstvo

29.7.2018 o 10,00 h.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovensko zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 8. 2018

Literárno - umelecký program SVEDOMIE - VNÚTORNÝ HLAS V NÁS

7.4.2019 o 15,00 h v KD Rovensko Hosť: Blanka Kovarčíková, v programe vystúpia aj žiaci ZUŠ Senica pod vedením svojich pedagógov

Obecné zastupiteľstvo

29.6.2018 o 19,00 h. v zasadačke OÚ Rovensko

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA LESNÉ DRUŽSTVO HÁJIČEK

17.3.2019 o 14,00 h. Prezentácia prebehne od 13,30 do 14,00 h.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

11.4.2019

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Upozornenie na možnosť využívania mobilnej aplikácie -

Oznamy obce z webstránky  priamo do mobilného telefónu

Verejná obchodná súťaž

Výročná členská schôdza

štvrtok 28. februára 2019 o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Senici

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Obecné zastupiteľstvo

22.2.2019 o 17,00 h. v KD

Výročná členská schôdza Jednoty

20.2.2019 o 17,00 h.

Výročná členská schôdza ZO Únie žien v Rovensku

22.2.2019 o 18,00 h v KD

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

23.2.2019 od 14,00 h. v KD v Rovensku.

Prerušenie dodávky elektriny v obci Rovensko

4.3.2019 (čas rozdielny v závislosti od súpisného čísla)

Detský karneval

9.2.2019 o 14,30 h.

Predvianočná kapustnica

15.12.2018 o 14,00 h.

5. reprezentačný ples športovcov

25.1.2019 v KD Rovensko

Oznam pre prihlásených na zájazd do Nitry

odchod autobusu: 7.12. o 14,00 od KD Rovensko

Upozornenie k vývozu separovaného odpadu

28.11.2018 od 6,00 h

Ustanovujúce zasadnutie OZ

v piatok 30.11.2018 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku

Zájazd na divadelné predstavenie

7.12.2018

PD Senica

predaj ošípaných

Obecné zastupiteľstvo

29.10.2018 o 18,00 h.

Prehliadka priestorov budovy MŠ Rovensko

29.9. od 14,00 do 16,00 hod

vývoz separovaného odpadu

22.8.2018

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

od 17.8.2018 do 29.08.2018

XXIV. ročník - Prehliadka dychových hudieb

KD Hradište pod Vrátnom dňa 19.8.2018 od 15,00 h.

Hodové slávnosti v obci Podbranč

Hodová zábava (sobotu, 25.8.2018 od 18,00 h.), Evanjelické služby Božie (26.8.2018 o 10,30 h.), Hodové slávnosti (26.8.2018 od 14,00 h.)

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka