Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Rovensko

Upútavky na oznamy

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV -Falošní elektrikári

     Polícia v uplynulých dňoch opäť zaznamenala niekoľko prípadov podvodov na senioroch.
 
     Páchatelia oslovujú seniorov v ich príbytkoch. Predstavujú sa ako pracovníci elektrární. ...viac...


 

Kontajner na zber NO

Technické služby Senica oznamujú občanom, že
 
v dňoch 1. októbra – 4. októbra 2018
/pondelok - štvrtok/
 
bude pred predajňou Jednota pristavený kontajner na zber n ...viac...


 

Recyklovanie plastov

plasty recyklacia.png


Dnes si už mnohí z nás zvykli, že na začiatku mesiaca dostanú od svojej
zberovej spoločnosti plastové vrecia určené na triedenie. No uvažovali ste
niekedy nad tým, akú cestu podstúpi t ...viac...


 

Motorest Havran hľadá pomocnú silu

motorest havran.png

Motorest Havran Častkov príjme pomocnú silu do kuchyne. Pracuje sa krátky – dlhý týždeň. Bližšie informácie na t.č. 0907 898 649 alebo na prevádzke.
viac...


 

Kompostér pre domácnosti

komposter.jpg

Mikroregión Branč - združenie obcí bolo úspešné v rámci projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MR Branč" z Ministerstva životného prostredia, kde získal ...viac...


 

Trvalé označenie psa - zmena zákona od 1.9.2018

povinné čipovanie.jpg

Obec Rovensko v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  o z n a m u j e vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinno ...viac...


 

Interval zberu a vývozu separovaného odpadu r. 2019

(štandardne- posledná streda v mesiaci, v mesiaci december sa vývoz neuskutočňuje)
 
INTERVAL ZBERU A VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU r. 2019
MESIAC            Plasty, Sklo, Kovové oba ...viac...


 

3. ročník futbalového turnaja

Nezisková organizácia SLZA Vás pozýva na 3. ročník futbalového turnaja Rovenských rivalov, ktorý sa uskutočník 22.9. v sobotu na futbalovom ihrisku v Rovensku. Prezentácia mužstiev je o 10,30h. Akcie ...viac...


 

Vydávanie maku pre svojich členov a zároveň upisovanie naturálií pre rok 2018.

Poľnohospodárske družstvo Senica oznamuje svojim členom, že  dňa 19.9.2018, t.j. v stredu,
v čase od 08,00 do 15,00 h.
bude sa miestnom obecnom úrade vydávať mak pre svojich členov a zár ...viac...


 

Zájazd do Trenčína a Podolia

Jednota dôchodcov v Rovensku v spolupráci s Obecným úradom v Rovensku srdečne pozývajú všetkých členov ale aj ostatných dôchodcov na zájazd do Trenčína a Podolia, ktorý sa uskutoční 18. septembra 2018 ...viac...


 

ZRUŠENÉ Z TECHNICKÝCH PRÍČIN - nový termín bude oznámený - 3. ročník futbalového turnaja Rovenských rivalov

fotka lopta.png

N.O. Slza Rovensko oznamuje občanom, že v sobotu 1.9.2018 organizuje 3. ročník futbalového turnaja Rovenských rivalov na ihrisku v Rovensku, za účasti mužstiev: 
Horný koniec,
Mattomi s. ...viac...


 

Koncoprázdninová vatra

vatra.jpg

Obecný úrad oznamuje všetkým školákom, študentom a rodičom, že v piatok 31. augusta sa na futbalovom ihrisku uskutoční tradičná
 
 KONCOPRÁZDNINOVÁ VATRA.
 
Zapálenie vatry ...viac...


 

Prehliadka priestorov budovy MŠ Rovensko

budova ms.jpg

Obecný úrad oznamuje občanom, že po štyroch rokoch prípravných, projekčných a realizačných  prác sú ukončené udržiavacie práce na budove materskej školy.  Materská škola bola zaradená ministerstvom do ...viac...


 

Nové vrecia na plasty

Nové vrecia na plasty Vám budú doručené do domácností v priebehu tohto týždňa.
viac...


 

Zber plastov, papiera, skla a kovových obalov (separovaný zber) - vývoz v auguste

Vývoz separovaného odpadu (plastov, papiera, skla a kovových obalov) počas mesiaca august bude v stredu 22.8.2018.
 
Prosíme občanov, aby si včas vyložili vrecia s odpadom
pred do ...viac...


 

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

Vedúca predajne Jednota oznamuje občanom, že od 17.8.2018 do 29.8.2018 bude predajňa ZATVORENÁ.
 
viac...


 

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpg

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!
 
TRIEDENIE ODPADU:
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou druhotných surovín,  šetrí prírodné zdroje a energiu.
Sp ...viac...


 

Hradné slávnosti

Hrad Branč v nedeľu, 8. júla, o 14.00 hod. otvorí svoju bránu všetkým deťom, ktoré si chcú zasúťažiť s Jankom a Marienkou o odmeny a ochutnať dobroty z medovníkovej chalúpky. Pripravený je pestrý, záb ...viac...


 

Výberové konanie - vedúci/vedúca školskej jedálne v MŠ v Rovensku

Obec Rovensko, 905 01 Rovensko 146 vyhlasuje v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúca/vedúci školskej jedálne s nástupom od 15.08.2018
 
K ...viac...


 

Výberové konanie - riaditeľka MŠ v Rovensku

Obec Rovensko
Obecný úrad Rovensko 146, 905 01 Rovensko
Zastúpená starostom Ing. Marianom Rehušom, starostom obce
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
V zmysle § 4 ods. ...viac...


 

Rekonštrukcia cesty od s. č. 72 po s. č. 99

Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka 11. júna sa začnú v našej obci práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie od rod. domu č. 72 po rod. dom č. 99. Práce bude vykonávať stavebná firma Cesty ...viac...


 

Súťaž vo varení gulášu

kuchar - gulaš.jpg

 
6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU
 
 
 
Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko
Termín konania: 23.6.2018
Miesto konania: ihrisko TJ
Čas kona ...viac...


 

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

Technické služby Senica oznamujú občanom,
že
 
v dňoch 17. mája – 21. mája 2018
/piatok - pondelok/
 
bude pred predajňou Jednota pristavený kontajner na zber ...viac...


 

POZOR - ZMENA

pozor zmena.jpeg

Vývoz nebezpečného odpadu v termíne 3.5.-7.5. je z technických príčin ZRUŠENÝ.
Nový termín oznámime.
viac...


 

Klub dôchodcov

Výbor Klubu dôchodcov v Rovensku pozýva svojich členov na riadnu mesačnú schôdzu  ktorá sa uskutoční dňa 19. apríla  2018  /vo štvrtok/ o 16,00 h. v kultúrnom dome.
viac...


 

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

zápis do MŠ obrázok.jpeg

Obec Rovensko ako zriaďovateľ MŠ v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
Zápis detí do MŠ  bude prebie ...viac...


 

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

VÝBER         DANÍ
 
v hotovosti na Obecnom úrade
 
POČAS CELÉHO MESIACA APRÍLA
 
 
 
STREDA       :  07.00  - 17.00
 
SOBOTA      ...viac...


 

Obecné zastupiteľstvo

28.9.2018 o 18,00 h.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia

Návrh

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rovensko pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

439 obyvateľov

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovensku podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením č. 21/2018 zo dňa 29.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovensku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Obecné zastupiteľstvo

29.7.2018 o 10,00 h.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovensko zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo

29.6.2018 o 19,00 h. v zasadačke OÚ Rovensko

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Prehliadka priestorov budovy MŠ Rovensko

29.9. od 14,00 do 16,00 hod

vývoz separovaného odpadu

22.8.2018

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

od 17.8.2018 do 29.08.2018

XXIV. ročník - Prehliadka dychových hudieb

KD Hradište pod Vrátnom dňa 19.8.2018 od 15,00 h.

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Hodové slávnosti v obci Podbranč

Hodová zábava (sobotu, 25.8.2018 od 18,00 h.), Evanjelické služby Božie (26.8.2018 o 10,30 h.), Hodové slávnosti (26.8.2018 od 14,00 h.)

Verejná obchodná súťaž

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka