Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácieVytlačiť
 

 

bvs logo.pngBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje
„GENERÁLNY PARDON“
na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu,
majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať
svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim
uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku
(zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a
účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej
služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd
z povrchového odtoku“ (zrážky), prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie
z iných/ vlastných zdrojov.
Postup pri uplatnení generálneho pardonu:
• producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS (Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29), v termíne
od 20. júna do 31. augusta 2017, vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre
uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci
generálneho pardonu“, ktoré sa nachádza na zadnej strane tohto oznámenia a na
internetovej stránke www.bvsas.sk v sekcii Formuláre na stiahnutie;
• na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na
podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Generálny pardon nebudeme môcť uplatniť, ak:
• bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017;
• producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017;
• je u producenta odpadových vôd potvrdený neoprávnený odber pitnej vody z verejného
vodovodu;
• BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd;
• medzi producentom a BVS už existuje súdny spor.
V prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať
náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške
300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR.

http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/bratislavska-vodarenska-spolocnost-udeluje-generalny-pardon-2.html


 
 

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Verejná obchodná súťaž

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka